Enneagram: testy

Enneagram Testy: Czym Są, Rodzaje, Na Czym Polegają, Przykładowe Pytania

Czym Są Testy Enneagram?

Enneagram to system klasyfikacji osobowości, który identyfikuje dziewięć podstawowych typów osobowości. Testy Enneagramu są narzędziami diagnostycznymi, które pomagają ludziom zidentyfikować swój dominujący typ osobowości, zrozumieć swoje motywacje, lęki oraz sposoby interakcji z innymi. System Enneagramu łączy starożytne nauki duchowe z nowoczesną psychologią, oferując głęboki wgląd w naszą psychikę.

Rodzaje Testów Enneagram

Testy Enneagramu mogą przybierać różne formy, w zależności od stopnia szczegółowości i długości. Oto najczęściej spotykane rodzaje:

 1. Testy Online: Najbardziej powszechne są testy dostępne online, które są zazwyczaj darmowe lub oferują płatne, bardziej szczegółowe wersje. Przykłady obejmują Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI) oraz testy na stronach takich jak Enneagram Institute.
 2. Testy Papierowe: Dostępne są również testy w formie książkowej lub w formie drukowanej, które mogą być wykorzystywane w ramach warsztatów czy kursów rozwoju osobistego.
 3. Testy Zawodowe: Profesjonalne testy, które są częścią coachingu lub terapii. Są one bardziej zaawansowane i często prowadzone przez certyfikowanych specjalistów w dziedzinie Enneagramu.
 4. Testy Introspekcyjne: Są to mniej formalne metody, polegające na głębokiej introspekcji i samoocenie, często wspomagane przez lekturę literatury na temat Enneagramu.

Na Czym Polegają Testy Enneagram?

Testy Enneagramu zazwyczaj składają się z serii pytań lub stwierdzeń, na które osoba odpowiada, oceniając, jak bardzo dane twierdzenie odnosi się do jej sposobu myślenia, odczuwania i działania. Pytania mogą dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak reakcje na stres, relacje z innymi, styl pracy, cele życiowe oraz wewnętrzne przekonania.

Przykładowe Pytania z Testu Enneagramu

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych pytań, które mogą pojawić się w testach Enneagramu:

 1. Jak reagujesz na konflikt?
  • a) Staram się go unikać za wszelką cenę.
  • b) Stawiam czoła konfliktowi bez wahania.
  • c) Analizuję sytuację i szukam kompromisu.
 2. Jak opiszesz swoje podejście do pracy?
  • a) Pracuję ciężko, aby osiągnąć sukces i uznanie.
  • b) Staram się, aby wszystko było wykonane perfekcyjnie.
  • c) Angażuję się w projekty, które mają głęboki sens i wartość dla mnie.
 3. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach z innymi?
  • a) Bycie potrzebnym i pomocnym.
  • b) Utrzymanie harmonii i unikanie konfliktów.
  • c) Autentyczność i głębokie emocjonalne połączenie.
 4. Jak radzisz sobie ze stresem?
  • a) Szukam wsparcia u bliskich i przyjaciół.
  • b) Zamykam się w sobie i analizuję sytuację.
  • c) Podejmuję działanie, aby jak najszybciej rozwiązać problem.
 5. Jakie są twoje główne motywacje w życiu?
  • a) Pragnienie bycia docenionym i uznanym.
  • b) Dążenie do wewnętrznej równowagi i spokoju.
  • c) Potrzeba odkrywania i zdobywania nowej wiedzy.

Zastosowanie Testów Enneagram

 1. Samopoznanie: Testy Enneagramu pomagają w głębszym zrozumieniu siebie, swoich motywacji i wzorców zachowań. Pozwalają na odkrycie, jakie są nasze naturalne predyspozycje oraz jakie wyzwania możemy napotkać.
 2. Rozwój Osobisty: Identyfikacja swojego typu osobowości może być pierwszym krokiem do świadomego rozwoju osobistego. Enneagram oferuje ścieżki rozwoju dla każdego typu, pomagając w przełamywaniu negatywnych wzorców i wzmacnianiu pozytywnych cech.
 3. Relacje Międzyludzkie: Zrozumienie typów osobowości innych ludzi może poprawić komunikację i współpracę. Enneagram pomaga w rozpoznaniu, jakie są motywacje i potrzeby innych, co prowadzi do lepszych i bardziej harmonijnych relacji.
 4. Profesjonalny Rozwój: W kontekście zawodowym, znajomość swojego typu Enneagramu może pomóc w wyborze kariery zgodnej z naturalnymi predyspozycjami, a także w zarządzaniu zespołami i projektami.
 5. Coaching i Terapia: Enneagram jest narzędziem często używanym przez coachów i terapeutów, pomagając w diagnozowaniu problemów oraz w opracowywaniu strategii rozwoju i wsparcia.

Podsumowanie

Testy Enneagramu są cennym narzędziem do samopoznania i rozwoju osobistego. Oferują wgląd w nasze motywacje, lęki i wzorce zachowań, umożliwiając lepsze zarządzanie sobą i relacjami z innymi. Dzięki różnorodnym formom, od testów online po profesjonalne analizy, Enneagram jest dostępny dla każdego, kto pragnie głębiej zrozumieć siebie i osiągnąć pełniejszą satysfakcję życiową.


Enneagram Testy Osobowości – przykład

Wprowadzenie

Monika, 35-letnia menedżerka w międzynarodowej firmie, od kilku lat czuła się przytłoczona i sfrustrowana swoją pracą. Pomimo osiągnięć zawodowych, czuła, że brakuje jej satysfakcji i wewnętrznego spokoju. Zainspirowana rozmową z koleżanką, która opowiedziała jej o Enneagramie, Monika postanowiła zgłębić tę metodę, aby lepiej zrozumieć swoje motywacje i znaleźć sposób na poprawę jakości swojego życia.

Proces Analizy

 1. Wybór Testu Enneagramu

Monika zdecydowała się na wykonanie testu Enneagramu dostępnego online, który jest uznawany za wiarygodne narzędzie do określenia typu osobowości. Wybrała test składający się z około 144 pytań, które badały różne aspekty jej zachowań, motywacji i emocji.

 1. Wykonanie Testu

Podczas wykonywania testu, Monika starała się odpowiadać na pytania szczerze i bez zastanawiania się nad tym, co mogłoby być społecznie pożądane. Test obejmował różnorodne sytuacje życiowe i reakcje na nie, co pozwoliło na szerokie zrozumienie jej osobowości.

 1. Wyniki Testu

Po zakończeniu testu Monika otrzymała wynik, który wskazał, że jej dominującym typem osobowości jest Typ 3 – Osiągający. Dodatkowo test ujawnił silne wpływy Typu 1 – Perfekcjonisty oraz Typu 6 – Lojalisty.

Analiza Wyników

 1. Typ 3 – Osiągający

Typ 3 charakteryzuje się silnym pragnieniem sukcesu i uznania. Osiągający są ambitni, energiczni i zorientowani na cel, ale mogą również odczuwać presję do bycia perfekcyjnymi i obawiać się porażki. Monika zauważyła, że jej ciągłe dążenie do sukcesu i uznania w pracy mogło prowadzić do uczucia wypalenia i frustracji.

 1. Wpływ Typu 1 – Perfekcjonisty

Typ 1 dodaje cechę perfekcjonizmu, z silnym poczuciem etyki i dążeniem do doskonałości. Monika zrozumiała, że jej potrzeba, aby wszystko było zrobione idealnie, zwiększała jej stres i utrudniała cieszenie się osiągnięciami.

 1. Wpływ Typu 6 – Lojalisty

Typ 6 charakteryzuje się lojalnością i potrzebą bezpieczeństwa. Lojaliści często zmagają się z lękiem i potrzebują wsparcia oraz stabilności. Monika zrozumiała, że jej obawy dotyczące przyszłości i potrzeba stabilności mogły wpływać na jej decyzje zawodowe i osobiste.

Implementacja Zmian

 1. Rozwój Osobisty

Monika zaczęła pracować nad równoważeniem swoich ambicji z akceptacją niedoskonałości. Postanowiła również bardziej świadomie dążyć do równowagi między życiem zawodowym a osobistym, aby uniknąć wypalenia.

 1. Profesjonalna Pomoc

Monika skorzystała z usług coacha, który pomógł jej zidentyfikować kluczowe obszary do rozwoju i zaplanować konkretne kroki. Dzięki temu mogła lepiej zarządzać stresem i bardziej efektywnie dążyć do swoich celów.

 1. Praktyki Duchowe

Monika włączyła do swojej codziennej rutyny medytację i techniki relaksacyjne, które pomogły jej uspokoić umysł i skupić się na pozytywnych aspektach życia. Te praktyki pomogły jej również w pracy nad samoakceptacją i zrozumieniem swoich potrzeb.

Rezultaty

Po kilku miesiącach pracy nad sobą Monika zauważyła znaczącą poprawę w swoim samopoczuciu i jakości życia. Czuła się mniej przytłoczona i bardziej spełniona zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Zrozumienie swojego typu osobowości Enneagramu pomogło jej lepiej zarządzać swoimi motywacjami i emocjami, prowadząc do większej harmonii i satysfakcji.

Podsumowanie

Przypadek Moniki pokazuje, jak użycie testu Enneagramu może być potężnym narzędziem do samopoznania i rozwoju osobistego. Dzięki zrozumieniu swojego typu osobowości i jego wpływów, Monika była w stanie podjąć konkretne kroki w kierunku poprawy swojego życia, co przyniosło jej większe zadowolenie i spokój. Enneagram oferuje wgląd w nasze głębokie motywacje i wyzwania, umożliwiając świadome działanie i rozwój.


Enneagram Testy Osobowości – przykład

Wprowadzenie

Jakub, 28-letni inżynier oprogramowania, od pewnego czasu czuł, że jego życie zawodowe i osobiste nie przynosi mu satysfakcji. Choć odnosił sukcesy zawodowe i miał stabilną pozycję w firmie, czuł, że coś mu umyka. Słysząc o Enneagramie od znajomego, który twierdził, że ten system pomógł mu lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje, Jakub postanowił spróbować tej metody, aby odkryć swoje wewnętrzne motywacje i lepiej zarządzać swoim życiem.

Proces Analizy

 1. Wybór Testu Enneagramu

Jakub zdecydował się na wykonanie testu Enneagramu w formie online, korzystając z rekomendowanego źródła, które oferowało szczegółowy i kompleksowy test. Wybrał wersję składającą się z 180 pytań, które miały na celu dogłębne zbadanie różnych aspektów jego osobowości.

 1. Wykonanie Testu

Jakub poświęcił kilka godzin na spokojne i przemyślane wypełnienie testu. Starał się odpowiadać na pytania szczerze, biorąc pod uwagę swoje rzeczywiste myśli, uczucia i zachowania, a nie to, jak chciałby być postrzegany.

 1. Wyniki Testu

Po zakończeniu testu Jakub otrzymał wynik, który wskazał, że jego dominującym typem osobowości jest Typ 5 – Obserwator. Test wykazał również, że Jakub ma silne wpływy Typu 9 – Mediatora oraz Typu 1 – Perfekcjonisty.

Analiza Wyników

 1. Typ 5 – Obserwator

Typ 5 charakteryzuje się silnym pragnieniem wiedzy i zrozumienia świata. Osoby te są zazwyczaj introspektywne, niezależne i cenią prywatność. Jakub zauważył, że jego dążenie do zrozumienia skomplikowanych zagadnień technicznych i potrzeba samotności w pracy były zgodne z cechami Obserwatora. Zrozumiał, że jego izolacja i tendencja do unikania emocjonalnych interakcji były wynikiem naturalnych predyspozycji tego typu.

 1. Wpływ Typu 9 – Mediatora

Typ 9 dodaje cechę pragnienia harmonii i unikania konfliktów. Jakub zdał sobie sprawę, że często stara się unikać konfliktów w miejscu pracy i w relacjach osobistych, co czasami prowadziło do tłumienia własnych potrzeb i pragnień.

 1. Wpływ Typu 1 – Perfekcjonisty

Typ 1 charakteryzuje się dążeniem do doskonałości i silnym poczuciem moralności. Jakub zrozumiał, że jego potrzeba, aby wszystko było zrobione idealnie, zwiększała jego stres i napięcie, szczególnie w środowisku zawodowym.

Implementacja Zmian

 1. Rozwój Osobisty

Jakub postanowił pracować nad równoważeniem swojego dążenia do wiedzy i izolacji z potrzebą interakcji społecznych. Postanowił aktywnie uczestniczyć w grupach dyskusyjnych i spotkaniach zespołowych, aby poprawić swoje relacje z kolegami.

 1. Zarządzanie Konfliktami

Zrozumienie wpływu Typu 9 pomogło Jakubowi zdać sobie sprawę z potrzeby wyrażania swoich uczuć i stanowisk w sposób konstruktywny, zamiast unikania konfliktów. Zdecydował się na udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej, aby lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi.

 1. Perfekcjonizm

Jakub zrozumiał, że jego dążenie do perfekcji często prowadzi do nadmiernego stresu. Postanowił pracować nad akceptacją, że nie wszystko musi być doskonałe, i skupić się na realistycznych celach i priorytetach. Rozpoczął również praktykę mindfulness, aby lepiej zarządzać stresem i napięciem.

Rezultaty

Po kilku miesiącach pracy nad sobą Jakub zauważył znaczącą poprawę w swoim samopoczuciu i jakości życia. Czuł się mniej izolowany i bardziej związany z zespołem w pracy. Jego umiejętność zarządzania konfliktami poprawiła się, a stres związany z perfekcjonizmem znacznie się zmniejszył. Dzięki zrozumieniu swojego typu osobowości Enneagramu, Jakub mógł lepiej zarządzać swoimi motywacjami i emocjami, co przyniosło mu większą satysfakcję i spokój.

Podsumowanie

Przypadek Jakuba pokazuje, jak użycie testu Enneagramu może być potężnym narzędziem do samopoznania i rozwoju osobistego. Dzięki zrozumieniu swojego typu osobowości i jego wpływów, Jakub był w stanie podjąć konkretne kroki w kierunku poprawy swojego życia, co przyniosło mu większe zadowolenie i spokój. Enneagram oferuje wgląd w nasze głębokie motywacje i wyzwania, umożliwiając świadome działanie i rozwój.


Enneagram Testy Osobowości – przykład

Wprowadzenie

Agnieszka, 42-letnia nauczycielka języka angielskiego, od dłuższego czasu zmagała się z poczuciem braku spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pomimo stabilnej kariery i zrównoważonego życia rodzinnego, czuła, że coś ją powstrzymuje przed osiągnięciem pełni szczęścia. Zainspirowana książką o rozwoju osobistym, postanowiła spróbować Enneagramu, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje wewnętrzne motywacje.

Proces Analizy

 1. Wybór Testu Enneagramu

Agnieszka zdecydowała się na wykonanie testu Enneagramu dostępnego online, który był rekomendowany przez specjalistów w dziedzinie psychologii osobowości. Wybrała test składający się z 200 pytań, które dokładnie badały różne aspekty jej osobowości.

 1. Wykonanie Testu

Podczas wykonywania testu, Agnieszka starała się odpowiadać na pytania szczerze i bez autocenzury. Skupiła się na tym, jak naprawdę myśli, czuje i reaguje w różnych sytuacjach życiowych.

 1. Wyniki Testu

Po zakończeniu testu Agnieszka otrzymała wynik, który wskazał, że jej dominującym typem osobowości jest Typ 2 – Dawca. Dodatkowo test wykazał, że ma również silne wpływy Typu 4 – Indywidualisty oraz Typu 9 – Mediatora.

Analiza Wyników

 1. Typ 2 – Dawca

Typ 2 charakteryzuje się silnym pragnieniem pomagania innym i bycia potrzebnym. Dawcy są empatyczni, wspierający i często poświęcają się dla dobra innych. Agnieszka zdała sobie sprawę, że jej potrzeba bycia potrzebną często prowadziła do zaniedbywania własnych potrzeb i pragnień. Pracując jako nauczycielka, zawsze stawiała dobro uczniów i kolegów z pracy na pierwszym miejscu, co często powodowało, że czuła się wyczerpana i niedoceniona.

 1. Wpływ Typu 4 – Indywidualisty

Typ 4 dodaje cechę pragnienia bycia unikalnym i autentycznym. Indywidualiści są kreatywni i wrażliwi, ale mogą również czuć się niezrozumiani i wyizolowani. Agnieszka zrozumiała, że jej potrzeba wyrażania siebie poprzez sztukę i kreatywne projekty była często tłumiona przez obowiązki zawodowe i rodzinne.

 1. Wpływ Typu 9 – Mediatora

Typ 9 charakteryzuje się pragnieniem harmonii i unikania konfliktów. Mediatorzy są spokojni i ugodowi, ale mogą również unikać konfrontacji i tłumić swoje prawdziwe uczucia. Agnieszka zdała sobie sprawę, że jej unikanie konfliktów w pracy i rodzinie prowadziło do narastającego stresu i frustracji.

Implementacja Zmian

 1. Rozwój Osobisty

Agnieszka zaczęła pracować nad równoważeniem swojej potrzeby pomagania innym z dbaniem o własne potrzeby. Postanowiła regularnie poświęcać czas na swoje hobby, takie jak malowanie i pisanie, co pozwalało jej wyrażać swoją kreatywność.

 1. Zarządzanie Relacjami

Zrozumienie wpływu Typu 9 pomogło Agnieszce w nauce asertywności i wyrażania swoich prawdziwych uczuć. Skorzystała z warsztatów z komunikacji, aby lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi zarówno w pracy, jak i w domu.

 1. Samopomoc i Wsparcie

Agnieszka skontaktowała się z terapeutą, który pomógł jej w pracy nad samoakceptacją i budowaniem zdrowych granic w relacjach z innymi. Terapeuta wprowadził techniki mindfulness, które pomogły Agnieszce w zarządzaniu stresem i poprawie jakości życia.

Rezultaty

Po kilku miesiącach pracy nad sobą Agnieszka zauważyła znaczną poprawę w swoim samopoczuciu i jakości życia. Czuła się bardziej spełniona zarówno zawodowo, jak i osobiście. Zrozumienie swojego typu osobowości Enneagramu pomogło jej lepiej zarządzać swoimi motywacjami i emocjami, co przyniosło jej większą równowagę i zadowolenie.

Podsumowanie

Przypadek Agnieszki pokazuje, jak użycie testu Enneagramu może być potężnym narzędziem do samopoznania i rozwoju osobistego. Dzięki zrozumieniu swojego typu osobowości i jego wpływów, Agnieszka była w stanie podjąć konkretne kroki w kierunku poprawy swojego życia, co przyniosło jej większe zadowolenie i spokój. Enneagram oferuje wgląd w nasze głębokie motywacje i wyzwania, umożliwiając świadome działanie i rozwój.


Enneagram: Jakim Jestem Typem Osobowości?

Enneagram to system klasyfikacji osobowości, który identyfikuje dziewięć podstawowych typów osobowości. Jego korzenie sięgają starożytnych tradycji duchowych, a współczesna wersja systemu została rozwinięta przez różnych psychologów i duchowych nauczycieli w XX wieku. Enneagram jest narzędziem samopoznania i rozwoju osobistego, pomagając zrozumieć nasze motywacje, lęki i sposoby interakcji z otoczeniem.

Czym Jest Enneagram?

Enneagram to dziewięciokątny symbol, który ilustruje dziewięć typów osobowości oraz ich wzajemne powiązania. Każdy typ ma swoje unikalne cechy, mocne strony i wyzwania. Enneagram nie tylko identyfikuje, jaki mamy typ osobowości, ale również ukazuje, jak typy te wpływają na nasze myślenie, emocje i zachowania.

Opis i Symbolika

Symbol Enneagramu składa się z okręgu, w którym umieszczone są liczby od 1 do 9, tworzące dziewięć punktów. Linie wewnątrz symbolu łączą te punkty, ukazując wzorce dynamiki pomiędzy poszczególnymi typami. Każda liczba reprezentuje inny typ osobowości:

 1. Perfekcjonista: Dąży do doskonałości, ma silne poczucie etyki.
 2. Dawca: Skupia się na pomaganiu innym, potrzebuje być potrzebnym.
 3. Osiągający: Motywowany przez sukces, pragnie uznania.
 4. Indywidualista: Kreatywny, pragnie być autentyczny i unikalny.
 5. Obserwator: Intelektualny, ceni prywatność i wiedzę.
 6. Lojalista: Poszukuje bezpieczeństwa, ceni lojalność i wsparcie.
 7. Entuzjasta: Poszukuje przyjemności i przygód, unika bólu.
 8. Przywódca: Silny, asertywny, pragnie kontroli.
 9. Mediator: Pragnie harmonii, unika konfliktów.

Obliczanie Typu Osobowości

Aby określić swój typ osobowości w Enneagramie, można skorzystać z testów psychologicznych, które analizują nasze odpowiedzi na szereg pytań dotyczących naszych myśli, uczuć i zachowań. Testy te często dostępne są online i mogą być narzędziem wstępnej diagnozy. Ważne jest również samopoznanie i refleksja nad swoimi motywacjami oraz reakcjami w różnych sytuacjach życiowych.

Zastosowania Enneagramu

 1. Rozwój Osobisty: Enneagram pomaga zrozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju, co może prowadzić do bardziej świadomego i autentycznego życia.
 2. Relacje Międzyludzkie: Zrozumienie typów osobowości innych ludzi może poprawić komunikację i współpracę, prowadząc do bardziej harmonijnych relacji.
 3. Coaching i Terapia: Enneagram jest używany przez coachów i terapeutów do wspierania klientów w ich procesie samopoznania i rozwoju.
 4. Rozwój Zawodowy: Poznanie swojego typu osobowości może pomóc w wyborze ścieżki kariery, która jest zgodna z naszymi naturalnymi predyspozycjami i motywacjami.
 5. Duchowość: Wiele osób korzysta z Enneagramu jako narzędzia do głębszego zrozumienia siebie w kontekście duchowym, prowadząc do większej świadomości i wzrostu duchowego.

Podsumowanie

Enneagram to potężne narzędzie do samopoznania, które oferuje głęboki wgląd w naszą osobowość i dynamikę naszych relacji z innymi. Poprzez identyfikację swojego typu osobowości i zrozumienie, jak działają inne typy, możemy lepiej zrozumieć swoje motywacje, lęki i sposoby działania. Enneagram jest nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również drogowskazem na ścieżce osobistego i duchowego rozwoju.


Obliczanie Typu Osobowości Enneagram – Metoda Numerologiczna

Metoda numerologiczna to jeden ze sposobów na obliczenie swojego typu osobowości w Enneagramie. Łączy ona elementy numerologii z tradycyjną typologią Enneagramu, aby pomóc w zidentyfikowaniu głównych cech i motywacji jednostki. Oto, jak można to zrobić:

Krok 1: Obliczenie Liczby Życia

Aby rozpocząć, musisz obliczyć swoją liczbę życia. Jest to podstawowa liczba w numerologii, która odzwierciedla twoją osobowość i cel życiowy. Aby ją obliczyć, zsumuj cyfry swojej daty urodzenia, aż otrzymasz jednocyfrową liczbę.

Przykład: Jeśli twoja data urodzenia to 15 sierpnia 1990 roku, wykonaj następujące kroki:

 1. Dodaj wszystkie cyfry swojej daty urodzenia: 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 33
 2. Zredukuj sumę do jednocyfrowej liczby: 3 + 3 = 6

Liczba życia wynosi 6.

Krok 2: Przypisanie Liczby Życia do Typu Enneagramu

Każda liczba życia w numerologii może być przypisana do jednego z dziewięciu typów Enneagramu. Poniżej przedstawiam przypisania:

 1. Liczba 1 (Perfekcjonista): Typ Enneagramu 1
 2. Liczba 2 (Dawca): Typ Enneagramu 2
 3. Liczba 3 (Osiągający): Typ Enneagramu 3
 4. Liczba 4 (Indywidualista): Typ Enneagramu 4
 5. Liczba 5 (Obserwator): Typ Enneagramu 5
 6. Liczba 6 (Lojalista): Typ Enneagramu 6
 7. Liczba 7 (Entuzjasta): Typ Enneagramu 7
 8. Liczba 8 (Przywódca): Typ Enneagramu 8
 9. Liczba 9 (Mediator): Typ Enneagramu 9

W naszym przykładzie liczba życia wynosi 6, więc przypisany typ Enneagramu to Lojalista (Typ 6).

Krok 3: Zastosowanie Typu Enneagramu

Po określeniu swojego typu osobowości Enneagramu możesz zastosować tę wiedzę w różnych aspektach swojego życia:

 1. Samopoznanie: Zrozumienie swojego typu Enneagramu pomaga lepiej zrozumieć swoje mocne strony, słabości i główne motywacje.
 2. Relacje Międzyludzkie: Znajomość typów Enneagramu w twoim otoczeniu może poprawić komunikację i relacje z innymi.
 3. Rozwój Osobisty: Każdy typ Enneagramu ma swoje specyficzne ścieżki rozwoju, które mogą pomóc w osobistym wzroście i samorealizacji.

Podsumowanie

Metoda numerologiczna to interesujący sposób na obliczenie swojego typu osobowości Enneagramu. Łączy ona elementy numerologii z klasycznym systemem Enneagramu, pomagając lepiej zrozumieć siebie i swoje motywacje. Jest to jeden z wielu sposobów na odkrycie, jakim jesteś typem osobowości i jak możesz wykorzystać tę wiedzę do poprawy swojego życia i relacji z innymi.


Obliczanie Typu Osobowości Enneagram – Metoda Astrologiczna

Enneagram to system klasyfikacji osobowości, który identyfikuje dziewięć podstawowych typów osobowości. Metoda astrologiczna to innowacyjny sposób, który łączy elementy astrologii z tradycyjną typologią Enneagramu. W tej metodzie typ osobowości jest określany na podstawie znaku zodiaku oraz planetarnych wpływów w horoskopie. Poniżej przedstawiam, jak można to zrobić.

Krok 1: Znajdź Swój Znak Zodiaku i Ascendent

Aby rozpocząć, musisz znać swój znak zodiaku oraz ascendent (znak wschodzący). Znaki te można łatwo znaleźć, znając datę, czas i miejsce urodzenia.

 • Znak Zodiaku: Jest to znak, w którym Słońce znajdowało się w momencie twoich narodzin.
 • Ascendent: Jest to znak, który wschodził na wschodnim horyzoncie w momencie twoich narodzin.

Krok 2: Przypisz Typ Enneagramu do Znaków Zodiaku

Każdy znak zodiaku ma przypisany typ Enneagramu, który odzwierciedla główne cechy i motywacje związane z tym znakiem. Poniżej przedstawiam przypisania:

 1. Baran (21 marca – 19 kwietnia)
  • Typ Enneagramu: 8 (Przywódca)
  • Cechy: Silny, asertywny, pragnie kontroli
 2. Byk (20 kwietnia – 20 maja)
  • Typ Enneagramu: 9 (Mediator)
  • Cechy: Pragnie harmonii, unika konfliktów
 3. Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)
  • Typ Enneagramu: 7 (Entuzjasta)
  • Cechy: Poszukuje przyjemności i przygód, unika bólu
 4. Rak (21 czerwca – 22 lipca)
  • Typ Enneagramu: 2 (Dawca)
  • Cechy: Skupia się na pomaganiu innym, potrzebuje być potrzebnym
 5. Lew (23 lipca – 22 sierpnia)
  • Typ Enneagramu: 3 (Osiągający)
  • Cechy: Motywowany przez sukces, pragnie uznania
 6. Panna (23 sierpnia – 22 września)
  • Typ Enneagramu: 1 (Perfekcjonista)
  • Cechy: Dąży do doskonałości, ma silne poczucie etyki
 7. Waga (23 września – 22 października)
  • Typ Enneagramu: 6 (Lojalista)
  • Cechy: Poszukuje bezpieczeństwa, ceni lojalność i wsparcie
 8. Skorpion (23 października – 21 listopada)
  • Typ Enneagramu: 5 (Obserwator)
  • Cechy: Intelektualny, ceni prywatność i wiedzę
 9. Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)
  • Typ Enneagramu: 4 (Indywidualista)
  • Cechy: Kreatywny, pragnie być autentyczny i unikalny
 10. Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)
  • Typ Enneagramu: 3 (Osiągający)
  • Cechy: Motywowany przez sukces, pragnie uznania
 11. Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)
  • Typ Enneagramu: 5 (Obserwator)
  • Cechy: Intelektualny, ceni prywatność i wiedzę
 12. Ryby (19 lutego – 20 marca)
  • Typ Enneagramu: 9 (Mediator)
  • Cechy: Pragnie harmonii, unika konfliktów

Krok 3: Użyj Ascendentu jako Drugorzędnego Wskaźnika

Ascendent (znak wschodzący) może dostarczyć dodatkowych informacji o twoim typie osobowości Enneagramu. Może on podkreślić cechy przypisane do znaku zodiaku lub wprowadzić nowe elementy, które powinny być uwzględnione przy określaniu swojego typu.

Krok 4: Analiza Planetarnych Wpływów

W astrologii nie tylko znak zodiaku i ascendent mają znaczenie, ale również układ planet w chwili narodzin. Szczególnie ważne są:

 • Słońce: Reprezentuje ego i podstawowe cechy osobowości.
 • Księżyc: Odpowiada za emocje i wewnętrzne potrzeby.
 • Mars: Symbolizuje energię, działanie i pasję.
 • Wenus: Odpowiada za relacje i wartości estetyczne.

Każda planeta w danym znaku zodiaku może wpływać na cechy osobowości, dodając warstwy i złożoność do określania typu Enneagramu.

Przykład Obliczenia

Przykład:

 • Data urodzenia: 25 sierpnia 1985
 • Znak zodiaku: Panna (Typ Enneagramu: 1)
 • Ascendent: Strzelec (Typ Enneagramu: 4)

W tym przypadku główny typ Enneagramu to 1 (Perfekcjonista) z wpływami typu 4 (Indywidualista) dzięki Ascendentowi w Strzelcu.

Zastosowanie Typu Enneagramu

Poznanie swojego typu osobowości Enneagramu przy użyciu metody astrologicznej może pomóc w wielu obszarach życia:

 1. Rozwój osobisty: Zrozumienie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 2. Relacje: Poprawa komunikacji i zrozumienia w relacjach międzyludzkich.
 3. Kariera: Wybór ścieżki kariery zgodnej z naturalnymi predyspozycjami.
 4. Duchowość: Głębsze zrozumienie siebie i swojej ścieżki duchowej.

Podsumowanie

Metoda astrologiczna do obliczania typu osobowości Enneagramu jest innowacyjnym podejściem, które łączy starożytne nauki astrologiczne z nowoczesną psychologią osobowości. Poprzez analizę znaku zodiaku, ascendentu i planetarnych wpływów, można uzyskać pełniejszy obraz swojej osobowości i lepiej zrozumieć swoje motywacje, lęki i sposoby działania. Ta wiedza może być użyteczna w osobistym rozwoju, relacjach międzyludzkich i wielu innych aspektach życia.


Obliczanie Typu Osobowości Enneagram – Metoda Wahadełkiem z Diagramem (Diametrem) Enneagram

Metoda wahadełkiem z diagramem (diametrem) Enneagram to jedna z bardziej ezoterycznych technik określania typu osobowości w systemie Enneagramu. Wykorzystuje ona narzędzie wahadełka i diagram (diametr) Enneagramu, aby pomóc w identyfikacji dominującego typu osobowości poprzez pracę z energią i intuicją.

Czym Jest Wahadełko?

Wahadełko to małe ciężkie narzędzie zawieszone na łańcuszku lub sznurku, używane w różnych praktykach duchowych i ezoterycznych do uzyskiwania odpowiedzi na pytania, diagnozowania problemów energetycznych oraz badania podświadomości. W kontekście Enneagramu, wahadełko może pomóc w ustaleniu, który typ osobowości jest najbardziej zgodny z energetycznym polem danej osoby.

Diagram (diametr) Enneagramu

Diagram Enneagramu to dziewięciokątny symbol, na którym są umieszczone dziewięć typów osobowości w określonym porządku. Każdy punkt na diagramie reprezentuje jeden typ osobowości, a linie między nimi ilustrują wzorce dynamiki i relacji między typami.

Krok po Kroku: Jak Obliczyć Typ Osobowości za Pomocą Wahadełka?

 1. Przygotowanie: Znajdź spokojne miejsce, gdzie nie będziesz rozpraszany. Upewnij się, że jesteś w stanie zrelaksowanym i skoncentrowanym.
 2. Wybór Wahadełka: Wybierz wahadełko, które czujesz, że dobrze rezonuje z twoją energią. Może to być wahadełko z kryształu, metalu lub innego materiału, który cię przyciąga.
 3. Kalibracja Wahadełka: Zanim zaczniesz, upewnij się, że wahadełko jest skalibrowane. Możesz to zrobić, zadając proste pytania, na które znasz odpowiedzi (np. „Czy mam na sobie niebieską koszulkę?”) i obserwując ruch wahadełka. Ustal, jaki ruch oznacza „tak” i „nie”.
 4. Diagram Enneagramu: Umieść diagram Enneagramu przed sobą. Upewnij się, że jest wyraźnie widoczny i dobrze oświetlony.
 5. Koncentracja: Skoncentruj się na swoim pytaniu. Możesz zapytać „Jaki jest mój typ osobowości Enneagramu?” lub „Który typ Enneagramu najbardziej odpowiada mojej energii?”
 6. Użycie Wahadełka: Trzymając wahadełko nad środkiem diagramu Enneagramu, pozwól mu się uspokoić. Następnie zadaj swoje pytanie i obserwuj ruch wahadełka. Wahadełko może zacząć wskazywać jeden z dziewięciu punktów na diagramie.
 7. Interpretacja: Zinterpretuj ruch wahadełka. Jeśli wahadełko wyraźnie wskazuje na jeden punkt, jest to prawdopodobnie twój dominujący typ osobowości. Jeśli wahadełko oscyluje między kilkoma punktami, możesz mieć cechy kilku typów lub możesz potrzebować więcej czasu i praktyki, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź.

Zastosowania Metody Wahadełka z Diagramem Enneagram

 1. Samopoznanie: Określenie swojego typu osobowości może pomóc w głębszym zrozumieniu siebie, swoich motywacji i zachowań.
 2. Rozwój Osobisty: Wiedza o swoim typie Enneagramu może być używana jako narzędzie do osobistego rozwoju i samodoskonalenia.
 3. Praca z Energią: Metoda wahadełka może pomóc w harmonizowaniu energii i pracy nad równoważeniem aspektów swojej osobowości.
 4. Duchowe Praktyki: Może być również stosowana w kontekście duchowych praktyk, medytacji i refleksji nad własnym życiem.

Podsumowanie

Metoda wahadełkiem z diagramem Enneagram to unikalne podejście, które łączy elementy ezoteryki i psychologii osobowości. Wykorzystując intuicję i energetyczne narzędzia, można określić swój typ osobowości Enneagramu i zyskać wgląd w swoje wewnętrzne motywacje i wzorce zachowań. Jest to narzędzie, które może wspierać rozwój osobisty, samopoznanie i pracę z energią.Twój Kabalista Martin Novak. Mój Warsztat Pracy

W sercu mojego warsztatu pracy pulsują starożytne mądrości splecione z nowoczesną intuicją, tworząc przestrzeń, w której czas i przestrzeń splatają się, otwierając drzwi do niewidzialnego świata odpowiedzi i przewodnictwa. Specjalizuję się w wahadlarstwie wróżebnym i jako Twój Kabalista, jestem nie tylko przewodnikiem na tej fascynującej podróży, ale także doświadczonym badaczem i autorem, którego pasja i wiedza przenikają każdy aspekt mojej pracy.

Profesjonalne Wahadełka i Biometry: Korzystam z profesjonalnych wahadełek z Pracowni Baj, które są nie tylko precyzyjnymi narzędziami, ale także dziełami sztuki, pomagającymi mi nawiązać głęboki kontakt z energiami wszechświata. Moja biblioteka biometrów (pendulum charts) liczy kilkaset pozycji, obejmując zarówno własne projekty, jak i te od renomowanych specjalistów z całego świata, co pozwala na dokładne wróżenie i odkrywanie głębokich wglądów.

Rozległa Kolekcja Narzędzi Wróżebnych: Moje narzędzia wróżebne to starannie wyselekcjonowane zestawy kart wróżebnych, Kart Tarota, Run, Wyroczni I Ching oraz innych egzotycznych narzędzi wróżebnych z różnych zakątków świata, każde z nich wybrane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości sesji wróżebnych.

Autentyczność i Doświadczenie: Jestem autorem kilkunastu książek w języku polskim i angielskim, dotyczących ezoteryki i wealth mindset, które są świadectwem mojej pasji i zaangażowania w dzielenie się wiedzą. Spędziłem kilka lat w Azji, zgłębiając nauki Mistrzów Duchowych, co pozwoliło mi na odkrycie różnorodnych ścieżek duchowego rozwoju i zrozumienie uniwersalnych prawd. Miałem także okazję uczyć się od najlepszych specjalistów wiedzy ezoterycznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, co wzbogaciło moje doświadczenie i umiejętności wróżbiarskie.

Zaproszenie

Zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną, aby odkryć odpowiedzi i przewodnictwo, które gwiazdy, symbole i duchowy świat mają dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy poszukujesz odpowiedzi, potrzebujesz wsparcia w życiowych wyborach, czy chcesz zgłębić duchowe aspekty swojego istnienia, moje usługi wróżebne są dostępne, aby Ci pomóc.

Kontakt:

kontakt@kabalista.pl i kabalista.pl

Twoja podróż duchowa czeka, a ja, Twój Kabalista Martin Novak, jestem tutaj, aby Ci towarzyszyć na każdym kroku tej fascynującej drogi.

Twój Kabalista, Martin Novak

Twój Kabalista Martin Novak. Wahadlarstwo wróżebne, wróżenie wahadełkiem, Magia Ochronna, Tarot, Numerologia, Kabała, I Ching, Runy, Symbole Mocy

Twój Kabalista Martin Novak

Witaj w świecie tajemnic i przepowiedni, gdzie każda karta, gwiazda i symbol ma swoją niezwykłą historię do opowiedzenia. Jako Twój Kabalista, jestem tutaj, aby pomóc Ci odkryć głębie Twojej duszy, ścieżki życia i niewidzialnych sił, które kształtują Twój los. Przygotuj się na podróż pełną wglądu, inspiracji i transformacji!

Każda Prognoza Kabalisty to nie tylko przepowiednia, ale przede wszystkim podróż do głębi Twojej duszy, odkrywanie Twoich prawdziwych pragnień i potencjału. Jestem tutaj, aby Ci pomóc w tej fascynującej podróży!

Specjalizuję się w wahadlarstwie wróżebnym, łącząc starożytne techniki wróżbiarskie z nowoczesnymi narzędziami, by otworzyć przed Tobą nowe horyzonty w dziedzinie ezoteryki.

Wahadlarstwo Wróżebne: Wróżenie z Zastosowaniem Wahadełka i Biometrów

Wykorzystując wahadełko w połączeniu z biometrami wróżebnymi, oferuję precyzyjne odpowiedzi na skomplikowane pytania, zapewniając jednocześnie głębszy wgląd w złożone zagadnienia życiowe. Od run po Tarota, od I Ching po astrologię, moje sesje wahadlarstwa wróżebnego umożliwiają eksplorację różnorodnych dziedzin duchowych i mistycznych z nową głębią i precyzją.

Zapytaj Kabalistę!

 1. Teleradiestezja. Zaawansowane Wróżenie Wahadełkiem
 2. Dopasowanie Partnerskie Znaków Zodiaku
 3. Twój Tłumacz Snów
 4. Rozkład Tarota. Zapytaj Tarot
 5. Twoje Szczęśliwe Liczby
 6. Zapytaj Wyrocznię I Ching
 7. Twoje Magiczne Runy
 8. Eremita. Modlitwy Wstawiennicze i w Intencji
 9. Sigile. Magia Ochronna i Symbole Mocy
 10. Twoja Indywidualna Prognoza Powodzenia
Twój Kabalista Martin Novak. Wahadlarstwo wróżebne, wróżenie wahadełkiem, Magia Ochronna, Tarot, Numerologia, Kabała, I Ching, Runy, Symbole Mocy

Moje usługi wróżebne

1. Teleradiestezja. Zaawansowane Wróżenie Wahadełkiem: Zaawansowane Wróżenie Wahadełkiem z Biometrami to metoda wróżbiarska, która wykorzystuje specjalne diagramy i schematy graficzne – biometry – do interpretacji energii i odpowiedzi na konkretne pytania. Ta metoda pozwala na precyzyjne badanie i diagnozowanie różnorodnych aspektów życia, od zdrowia po relacje, od kwestii duchowych po materialne. Dzięki skupieniu na określonych biometrach, wahadełko staje się narzędziem do odbierania szczegółowych i spersonalizowanych wskazówek.

2. Dopasowanie Partnerskie Znaków Zodiaku: Mamy dla Was niezwykłą propozycję, która otworzy przed Wami nowe horyzonty w poszukiwaniu idealnego partnera. Nasza usługa Dopasowanie Partnerskie Znaków Zodiaku łączy różnorodne metody astrologiczne i ezoteryczne, aby dostarczyć Wam najbardziej kompleksową analizę zgodności.

3. Twój Tłumacz Snów: Sny są wiadomościami z Twojej podświadomości. Nasze interpretacje snów pomogą Ci odkodować te wiadomości i wykorzystać je do osobistego rozwoju i rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

4. Rozkład Tarota. Zapytaj Tarot: Rozkłady Tarota pomogą Ci zrozumieć przeszłe wydarzenia, rozjaśnić obecną sytuację i przewidzieć przyszłe możliwości. Nasze karty mówią więcej niż tysiąc słów, a nasze czytania są mostem między Tobą a głębokimi prawdami ukrytymi w Twojej podświadomości.

5. Twoja Szczęśliwa Liczba: Twoje liczby niosą wibracje, które wpływają na Twoje życie. Nasze usługi numerologiczne pomogą Ci zrozumieć te wibracje i wykorzystać je do Twojej korzyści. Od analizy ścieżki życia po prognozy roczne, nasza numerologia jest kluczem do głębszego zrozumienia siebie i swojego przeznaczenia.

6. Zapytaj I Ching: W poszukiwaniu głębszego zrozumienia Twojej ścieżki życiowej i pragnienia dotarcia do mądrości, która przetrwała wieki, Wyrocznia I-Ching staje się Twoim niezawodnym przewodnikiem. Wyrocznia I-Ching, znana również jako Księga Przemian, to jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych systemów wróżbiarskich na świecie, oferujący unikalne wglądy i wskazówki.

7. Twoje Magiczne Runy: Pradawna mądrość run czeka, by odkryć przed Tobą swoje sekrety. Runy, używane przez wikingów i szamanów, stanowią starożytny system wróżbiarski, który przez wieki był źródłem wiedzy i inspiracji. Teraz masz szansę zagłębić się w ich magiczny świat i odkryć, co mają Ci do powiedzenia.

8. Eremita. Modlitwy Wstawiennicze i w Intencji: Modlitwy Wstawiennicze i w Intencji jest wyjątkowym duchowym wsparciem, które oferuje indywidualizowane podejście do modlitwy, skupiając się na osobistych prośbach, intencjach i potrzebach tych, którzy poszukują duchowego ukojenia, wsparcia lub przewodnictwa. Eremita jest tutaj dla Ciebie, aby zapewnić Ci osobiste i skupione modlitwy wstawiennicze za osoby, bliskich, czy specyficzne sytuacje, z którymi się mierzysz.

9. Sigile. Magia Ochronna i Symbole Mocy: Magia ochronna to sztuka, która od wieków stanowiła tarczę przed negatywnymi wpływami i otaczała swoich praktykujących aurą pozytywnej energii. Dzięki niej możemy chronić się przed złymi myślami, złą energią otoczenia oraz zabezpieczać nasze duchowe i fizyczne bytowanie. Symbole Mocy, Sigile, Talizmany, Amulety, Energetyzatory to Twoje narzędzia w codziennym życiu pełnym wyzwań i możliwości.

10. Twoja Indywidualna Prognoza Powodzenia: Nasze prognozy to klucz do zrozumienia Twojej unikalnej ścieżki życiowej. Bazując na Twojej dacie urodzenia, tworzymy szczegółowe prognozy dla najważniejszych sfer życia: miłości, kariery, zdrowia i finansów. Korzystając z astrologii, numerologii i innych starożytnych systemów wiedzy, nasze prognozy są nie tylko przewodnikiem po nadchodzących wydarzeniach, ale także mapą do osobistego rozwoju i samorealizacji.

Zamów Swoje Magiczne Usługi już dziś:

Jeśli jesteś gotowa lub gotowy odkryć, co gwiazdy mają Ci do powiedzenia, skontaktuj się z nami na kontakt@kabalista.pl Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci nawigować przez życie z większą pewnością i wiedzą.

Pamiętaj, że każdy dzień to nowa strona w księdze Twojego życia, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci ją napisać.

Z optymizmem i wiarą w gwiazdy, Twój Kabalista Martin Novak


Twój Kabalista Martin Novak. Wahadlarstwo wróżebne, wróżenie wahadełkiem, Magia Ochronna, Tarot, Numerologia, Kabała, I Ching, Runy, Symbole Mocy

Rekomendacja Korzystania z Profesjonalnych Usług w Kwestiach Zdrowotnych, Finansowych, Inwestycyjnych, Prawnych i Biznesowych

Droga Przyjaciółko/Przyjacielu,

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie informacje i porady udzielane w zakresie zdrowia, finansów, inwestycji, prawa i biznesu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnych porad specjalistów. Chociaż staram się dostarczać Ci wartościową wiedzę i wsparcie, zawsze zachęcam do konsultacji z odpowiednimi ekspertami w tych dziedzinach.

W przypadku kwestii zdrowotnych zawsze zalecam skonsultowanie się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do udzielenia Ci właściwej opieki i porad dotyczących Twojego zdrowia.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, prawne i biznesowe, zawsze warto skorzystać z usług odpowiednich profesjonalistów. Doradcy finansowi, prawnicy, doradcy inwestycyjni i inni eksperci w tych dziedzinach posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Ci podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a odpowiednie porady specjalistów są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników. Dlatego zawsze zachęcam do skonsultowania się z odpowiednimi ekspertami w zależności od konkretnej sytuacji.

Wszelkie informacje i porady udzielane przez mnie mają charakter ogólny i mają na celu jedynie informowanie i inspirację. Nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.

Pamiętaj, że Twoje zdrowie, finanse, inwestycje, prawo i biznes są ważne, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, aby uzyskać spersonalizowane i rzetelne porady.

Pozdrawiam Cię serdecznie,

Twój Kabalista Martin