Hsin Hsin Ming. Wersety Wiary w Umysł

Odkrywanie Świadomości: Ścieżka Sengcana do Wyższej Realizacji

W świecie, gdzie dominują technologia i nieustanna gonitwa za materialnymi przyjemnościami, łatwo jest stracić z oczu to, co najważniejsze. Życie w pośpiechu, praca do wyczerpania, alkohol czy inne formy ucieczki od rzeczywistości mogą wydawać się rozwiązaniem na chwilowy stres i niezadowolenie. Jednak to tylko chwilowe rozwiązania, które nie prowadzą do prawdziwego szczęścia ani zrozumienia głębszego sensu życia. Sengcan, trzeci patriarcha zen, pokazuje nam inną drogę – ścieżkę do wyższej świadomości i głębszej realizacji.

Życie w Nieświadomości

Większość ludzi, żyjąc w nieświadomości, szuka ucieczki w rzeczach, które dają jedynie chwilowe zadowolenie. Alkohol, seks, nadmierna praca – to wszystko może na moment sprawić, że zapomnimy o naszych problemach, ale nie rozwiązuje ich faktycznie. Życie w takim stanie jest życiem na powierzchni, bez głębszego zrozumienia siebie i świata, który nas otacza.

Sengcan – Ścieżka do Oświecenia

Historia Sengcana, trzeciego patriarchi zen, jest przykładem tego, jak można przejść od życia w cierpieniu i nieświadomości do stanu głębszej świadomości i zrozumienia. Chociaż uważany za osobę chorą, z leprą, to spotkanie z drugim patriarchą, Huiko, otworzyło mu drogę do odkrycia, że jego prawdziwa natura jest wolna od wszelkich ograniczeń i cierpień. To przebudzenie, moment uświadomienia sobie, że „grzechy” są nieuchwytne i że nasza prawdziwa natura jest czysta, jest kluczem do wyższej świadomości.

Ścieżki do Wyższej Świadomości

Podróż Sengcana do oświecenia to metafora drogi, którą każdy z nas może przejść, aby osiągnąć głębsze zrozumienie siebie i świata. Nie jest to łatwa droga, wymaga odwagi, aby zmierzyć się z własnymi lękami, ograniczeniami i przywiązaniami. Jednak droga ta prowadzi do prawdziwego uwolnienia, do życia w harmonii z prawdą, która nas wyzwala.

Praktyka dla Współczesnego Świata

Nauczania Sengcana i droga zen są dzisiaj równie aktualne, jak w czasach, kiedy żył. Praktyka uważności, medytacja, poszukiwanie prawdy o sobie, to wszystko może pomóc nam w życiu pełnym wyzwań współczesnego świata. Ucieczki w alkohol, pracę czy inne przyjemności mogą wydawać się łatwym rozwiązaniem, ale prawdziwe zrozumienie i pokój znajdujemy, idąc ścieżką głębszej świadomości.

Zaproszenie do Podróży

Podróż do wyższej świadomości to droga, którą każdy z nas może wybrać. Zapraszamy do odkrywania nauczania Sengcana, do praktykowania uważności i medytacji, do poszukiwania głębszego zrozumienia siebie i świata. Nie jest to łatwa droga, ale jest to ścieżka, która prowadzi do prawdziwego uwolnienia i głębszego sensu życia.

Dla tych, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej ścieżki duchowej i praktyką zen, zachęcamy do kontaktu poprzez kontakt@kabalista.pl oraz odwiedzenia naszej strony Kabalista.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji i wsparcie na drodze do wyższej świadomości.


Hsin Hsin Ming. Wersety Wiary w Umysł

Hsin Hsin Ming, znane również jako „Wersety Wiary w Umysł”, to krótki tekst buddyjski z chińskiej tradycji chan, przypisywany trzeciemu patriarsze chan, Jianzhi Sengcanowi. Jest on często recytowany po zbiorowej medytacji w świątyniach zen.

Główne tezy Hsin Hsin Ming:

  • Jedność Umysłu i Buddy: Medytujący Umysł i Budda są nierozłączni. Nie ma potrzeby czcić Buddów jako bogów, ponieważ natura Buddy jest obecna w każdym z nas.
  • Porzucenie dualizmu: Oświecenie osiąga się poprzez porzucenie wszelkich dualizmów, takich jak dobro i zło, czystość i brud, życie i śmierć.
  • Natura rzeczywistości: Rzeczywistość jest pusta od inherentnej egzystencji. Wszystkie zjawiska są wzajemnie powiązane i nieustannie się zmieniają.
  • Znaczenie natychmiastowego oświecenia: Oświecenie nie jest czymś, co osiąga się w przyszłości, ale jest możliwe do doświadczenia w każdym momencie.

Hsin Hsin Ming jest cennym źródłem mądrości dla osób poszukujących oświecenia. Tekst jest zwięzły i poetycki, a jego przesłanie jest uniwersalne i ponadczasowe.Wielka Droga nie jest trudna gdy idziesz nią bez upodobań.
Gdzie nie ma miłości i nienawiści, tam wszystko staje się jasne.
Najmniejsze jednak rozróżnienie dzieli nieskończenie Niebo i Ziemię.
Jeśli chcesz ujrzeć Prawdę, nie bądź za, ani przeciw.
Ciągła walka dobra i zła jest chorobą umysłu.
Gdy umysł nie pojmuje prawdziwego sensu rzeczy, bezpowrotnie znika wrodzony mu spokój.

Wielka Droga jest tak doskonała jak nieskończona przestrzeń.
Niczego tu nie brak, niczego nie zbywa.
Prawdy nie osiągniesz wybierając i odrzucając.
Nie tkwij w pułapce świata zewnętrznego, ani w poczuciu wewnętrznej pustki.
Bądź pogodny w Jedności wszystkiego, a złudzenia znikną same z siebie.
Próbując powstrzymać aktywność umysłu, tylko ją wzmagasz.
Trwając w skrajnościach, Jedności nie poznasz.

Uznając i zaprzeczając, chybiasz w działaniu i chybiasz w nie-działaniu
Twierdząc, że świata nie ma, nie widzisz jego istnienia.
Myśląc, że istnieje, nie dostrzegasz pustki.
Im głębiej w to wchodzisz tym dalej odchodzisz od Prawdy.
Nie mów i nie myśl, a pojmiesz ją w mgnieniu oka.
Wracając do korzeni rzeczy, odnajdziesz ich znaczenie.
Goniąc za pozorami, odcinasz źródło.
W błysku oświecenia forma oraz pustka zostają przekroczone.
Wszelkie przemiany w pustym świecie jako rzeczywiste jawią się tylko z niewiedzy.
Prawdy nie szukaj, porzuć jedynie poglądy, które tak miłujesz.

Nie trwaj dłużej w rozdwojeniu, unikaj sporów, co dobre i co złe.
Jeśli choć ślad po nich pozostanie, umysł zagubi się we mgle.
Wszelka dwoistość wynika z Jednego, nie próbuj go jednak uchwycić.
Gdy umysł trwa nieruchomy nic go nie poruszy.
Co go dotknąć nie może, to nie istnieje.

Gdy znika myślenie, znika też umysł.
Bez przedmiotu myśli, znika ten, kto myśli.
Gdy znika umysł, znika cały świat.
Rzeczy się jawią za sprawą umysłu, za sprawą rzeczy umysł się pojawia.
Uchwyć ich względność. Jej źródłem jest Pustka.
W Pustce nie są dwoma, każde w sobie zawiera wszystko.
Gdy nie osądzasz, co dobre, a co złe, znikają wszelkie wątpliwości.

Wielka Droga nie jest łatwa ani trudna.
To ciasne poglądy sprawiają, że się boisz i wahasz.
Im bardziej się spieszysz, tym wolniej idziesz.
Dążąc do oświecenia, już zbaczasz z Drogi.
Pozwól wszystkiemu być sobą, a nic nie przybędzie, nic nie ubędzie.

Posłuszny naturze rzeczy idź swobodnie i bez lęku.
Myśl uwięziona to prawda ukryta – wszystko jest mgliste i dalekie.
Ciągłe osądzanie rodzi niepokój i męczy, jakiż więc z niego pożytek?

Chcąc podążać Drogą, nie odrzucaj zmysłów i pojęć.
Same w sobie już są oświeceniem.
Nie zmierzaj do żadnego celu, tylko głupiec wiąże się celem.
Dharma jest Jedna, to chciwość głupca jest matką wielości.
Dzielić po to, aby Jedność osiągnąć, jest największym z błędów.

Wypoczynek czy zmęczenie są takim samym złudzeniem.
Oświecenie nie zna „lubię” i „nie lubię”.
Wszelkie dwoistości biorą się z myślenia, są jak kwiaty we śnie –
nie próbuj ich zrywać.
Pozbądź się tego, co słuszne i niesłuszne, co jest zyskiem i stratą.

Jeśli oko nigdy nie śpi, to sny mamiące nikną same z siebie.
W umyśle, który niczego nie dzieli, dziesięć tysięcy rzeczy pozostaje sobą – wszystkie sobie równe, wszystkie z Jednej Substancji.
Aby pojąć jej tajemnicę, uwolnij się od wszystkiego.
Brak tu odniesień i przyczyn, nie ma porównań i nie ma podobieństw.

Gdy ruch zobaczysz w bezruchu, a bezruch w ruchu, to zniknie jedno i drugie.
Gdzie nie ma rozdwojenia, Jedności także nie ma.
Słowa i prawa są tu daremne.
Gdy umysł w pełni zjednoczy się z Drogą, znikają egocentryczne zmagania.
Znikają zwątpienie i zamęt – powstaje prawdziwa wiara.
Jednym ruchem uwolnieni z więzów; nic nie lgnie do nas, ani my nie lgniemy do niczego.
Wszystko jest puste, jasne i doskonałe, bez żadnego wysiłku.
Myśli, uczucia, wiedza, wyobraźnia nic nie są warte.
Tu, gdzie wszystko jest sobą, nie ma jaźni ani nie-jaźni.
Jeśli chcesz to osiągnąć, mów tylko Nie-dwa, niczego nie dzieląc, niczego nie wykluczając.
Wszędzie i zawsze takie jest oświecenie.
Ani więcej, ani mniej, ani tu, ani tam, w przestrzeni lub czasie.
Jedna chwila to wieczność cała.

Wszędzie pustka przed tobą i bezkres – to świat.
Nieskończenie wielki i mały zarazem, żadnej różnicy, żadnej granicy.
Byt to nie-byt. Nie-byt jest bytem.
Nie trać czasu na wątpliwości i spory.

Jedno jest wszystkim, Wszystko jest Jednym.
W tym się przejawia doskonałość rzeczy.
Umysł i wiara to Nie-dwa.
Nie-dwa to umysł wiary – Wielka Droga.
Bez słów, myśli i celu.
Poza jutrem, dzisiaj i wczoraj.


Wielka Droga nie jest trudna, dla tych, którzy nie mają preferencji.
Pozbądź się tęsknoty i niechęci, a to się objawi.
Dokonując jednak nawet najmniejszego rozróżnienia, już jesteś od niego tak daleko, jak niebo od ziemi.
Jeśli chcesz poznać prawdę, to nie miej żadnych opinii za lub przeciw czemukolwiek.
Lubić i nie lubić jest chorobą umysłu.
Kiedy głębokie znaczenie Drogi nie jest rozumiane, wewnętrzny spokój ducha zostaje zakłócony.
Tak rozległe jak nieskończona przestrzeń,
jest doskonały i niczego mu nie brakuje.
Zaprawdę, jest to spowodowane waszym chwytaniem i odpychaniem
Że nie widzisz rzeczy takimi, jakie są.
Nie wplątuj się w nic;
Nie gub się w pustce.
Bądź nadal w jedności rzeczy
a dualizm znika sam.
Kiedy próbujesz zatrzymać ruch, aby osiągnąć ciszę,
już sam wysiłek napełnia Cię aktywnością.
Tak długo jak będziesz trzymać się przeciwieństw
nigdy nie poznacie Jedynej Drogi.
Ci, którzy nie rozumieją Drogi
potwierdzi lub zaprzeczy realności rzeczy.
Zaprzeczasz realności rzeczy, tęsknisz za jej głębszą rzeczywistością;
Twierdź realność rzeczy, tęsknisz za pustką wszystkich rzeczy.
Im więcej o tym myślisz,
tym dalej jesteś od prawdy.
Przestań myśleć,
i nie ma nic, co nie byłoby wam objawione.
Powrót do korzeni to odnalezienie esencji,
ale podążanie za pozorami oznacza tęsknotę za Źródłem.
W chwili, gdy zostaniesz oświecony,
wykraczasz poza pozory i pustkę.
Zmiany, które wydają się zachodzić w (pustym) świecie,
wydają się prawdziwe tylko z powodu niewiedzy.
Nie szukaj prawdy;
po prostu przestańcie szanować opinie.
Nie trzymaj się dualistycznych poglądów,
Uważnie unikaj takich nawyków.
Jeśli jest choć ślad dobra i zła,
umysł gubi się w zamieszaniu.
Chociaż wszystkie dualności powstają z Jednego,
nie trzymajcie się nawet tego.
Kiedy umysł istnieje niezakłócony na Drodze,
wszystko jest bez winy.
Kiedy rzeczy nie mogą już być wadliwe, jest tak, jakby rzeczy nie było.
Kiedy umysłu nie można już niepokoić, jest to tak, jakby umysłu nie było.
Kiedy znikają obiekty myślowe, znika podmiot myślący.
Kiedy umysł znika, znikają przedmioty.
Powstawanie innych powoduje powstanie „ja”;
powstanie siebie generuje innego.
Poznaj te pozornie dwa aspekty
jako jedna Pustka.
W tej pustce te dwie rzeczy są nie do odróżnienia
a każdy zawiera w sobie całość.
Kiedy nie ma rozróżnienia między tym a tamtym,
jak możesz preferować jednego od drugiego?
Wielka Droga obejmuje wszystko,
nie łatwe, nie trudne.
Ci, którzy opierają się na ograniczonych poglądach, są bojaźliwi i niezdecydowani;
im szybciej się spieszą, tym wolniej idą.
Trzymając się, posuwają się za daleko,
nawet przywiązanie do oświecenia jest zejściem na manowce.
Po prostu pozwólmy rzeczom toczyć się po swojemu, tak jak jest,
i nie ma ani przychodzenia, ani odchodzenia.
Bądź w harmonii z Drogą
i będziesz wolny od zakłóceń.
Związany swoimi myślami, tracisz prawdę,
stają się ciężkie, matowe i niezdrowe.

Niezbyt dobrze, umysł jest zaniepokojony.
W takim razie po co się czepiać lub odrzucać cokolwiek?
Jeśli chcesz poruszać się w Jednej Drodze,
nie odczuwajcie niechęci nawet do świata zmysłów i idei.
Rzeczywiście, aby je w pełni zaakceptować
jest tożsame z prawdziwym Oświeceniem.
Mądry nie przywiązuje się do żadnych celów,
lecz same głupie kajdany.
Jest tylko jedna Dharma, a nie wiele.
Rozróżnienia wynikają z lgnących potrzeb ignorantów.
Używanie umysłu do pobudzania umysłu
jest pierwotnym błędem.
Spokój i niepokój wynikają z myślenia;
Oświecenie nie ma upodobań ani antypatii.
Wszystkie dualności pochodzą z
ignoranckie wnioskowanie.
Są jak sny lub kwiaty w powietrzu,
głupi próbują je uchwycić.
Zysk i strata, dobro i zło,
natychmiast porzuć wszystkie takie myśli.
Jeśli oko nigdy nie śpi,
wszystkie sny naturalnie ustaną.
Jeśli umysł nie rozróżnia,
wszystkie rzeczy są takie, jakie są, z Jednej esencji.
Aby zrozumieć tajemnicę tej Jedynej esencji
ma być uwolniony od wszelkich uwikłań.
Gdy wszystko będzie widoczne bez rozróżnienia,
powracasz do źródła i pozostajesz tym, kim jesteś.
Rozważmy ruch w bezruchu i bezruch w ruchu,
zanika zarówno ruch, jak i odpoczynek.
Kiedy takie dualności przestaną istnieć
nawet sama Jedność nie może istnieć.
Ten ostateczny stan
nie jest związany regułami i opisami.
Dla Zrealizowanego umysłu, zjednoczonego z Drogą,
wszystko się kończy.
Znikają wątpliwości i niezdecydowania
a Prawda utwierdziła się w Tobie.
Jednym pociągnięciem uwalniasz się z niewoli;
nic do ciebie nie przylega i ty nie trzymasz się niczego.
Wszystko jest puste, jasne i samoświecące,
bez konieczności wytężania umysłu.
Tutaj myślenie, czucie, wiedza i wyobraźnia
nie mają żadnej wartości.
W tym świecie „takim, jaki jest naprawdę”
nie ma ani siebie, ani innego.
Aby szybko się z tym zgodzić,
wyrażają jedynie niedwoistość.
W tej niedualności nic nie jest oddzielone,
nic nie jest wykluczone.
Oświeceni wszystkich czasów i miejsc
osobiście uświadomiłem sobie tę prawdę.
Prawda jest poza czasem i przestrzenią,
jedna chwila to wieczność.
Nie tu, nie tam, ale wszędzie, zawsze na Twoich oczach.
Nieskończenie duży i nieskończenie mały,
nie ma różnicy, bo definicje zniknęły
i nie można dostrzec żadnych granic.
Podobnie jest z „istnieniem” i „nieistnieniem”.
Nie trać czasu na kłótnie i dyskusje,
próbując uchwycić to, co nieuchwytne.
Jedna rzecz i wszystko
poruszać się i przenikać bez rozróżnienia.
Żyć w tym Urzeczywistnieniu
to nie martwić się doskonałością lub jej brakiem.
Zaufać Drodze oznacza żyć bez separacji,
i w tej niedualności jesteś jednym z Drogą.
Słowa! Słowa!
Droga jest poza językiem,
Słowa nigdy nie mogły, nie mogą teraz i nigdy nie będą opisywać Drogi.


Zamów Swoje Magiczne Usługi już dziś:

Jeśli jesteś gotowa/gotów odkryć, co gwiazdy mają Ci do powiedzenia, skontaktuj się z nami na kontakt@kabalista.pl lub odwiedź naszą stronę Kabalista.pl Nasz zespół doświadczonych astrologów, tarocistów i numerologów jest gotowy, aby pomóc Ci nawigować przez życie z większą pewnością i wiedzą.

Pamiętaj, że każdy dzień to nowa strona w księdze Twojego życia, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci ją napisać.

Z optymizmem i wiarą w gwiazdy, Twój Kabalista

Rekomendacja Korzystania z Profesjonalnych Usług w Kwestiach Zdrowotnych, Finansowych, Inwestycyjnych, Prawnych i Biznesowych

Droga Przyjaciółko/Przyjacielu,

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie informacje i porady udzielane w zakresie zdrowia, finansów, inwestycji, prawa i biznesu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnych porad specjalistów. Chociaż staram się dostarczać Ci wartościową wiedzę i wsparcie, zawsze zachęcam do konsultacji z odpowiednimi ekspertami w tych dziedzinach.

W przypadku kwestii zdrowotnych zawsze zalecam skonsultowanie się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do udzielenia Ci właściwej opieki i porad dotyczących Twojego zdrowia.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, prawne i biznesowe, zawsze warto skorzystać z usług odpowiednich profesjonalistów. Doradcy finansowi, prawnicy, doradcy inwestycyjni i inni eksperci w tych dziedzinach posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Ci podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a odpowiednie porady specjalistów są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników. Dlatego zawsze zachęcam do skonsultowania się z odpowiednimi ekspertami w zależności od konkretnej sytuacji.

Wszelkie informacje i porady udzielane przez mnie mają charakter ogólny i mają na celu jedynie informowanie i inspirację. Nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.

Pamiętaj, że Twoje zdrowie, finanse, inwestycje, prawo i biznes są ważne, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, aby uzyskać spersonalizowane i rzetelne porady.

Pozdrawiam Cię serdecznie,

Twoja Wróżka